لینک دانلود|ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC|

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC|50681479|orw1676101|
در حال حاظر شما فایل با عنوان ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC را دنبال می کنید .

حجم فایل : 292.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19

-دکتر مرتضی موسی خانی(دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
-حامد رحمانی (مدرس و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی) حامد رحمانی مقدمه
ارزیابی عملکرد بیمارستانهای کشور:

تعریف BSC:

BSC در بیمارستانهای ایران و خارج از کشور: 1 گامهای مورد استفاده در مدل 2 گام اول:عملکرد واقعی و مورد انتظار 3 ادامه- عملکرد واقعی و مورد انتظار دراین قسمت c ها بیانگر عملکرد مورد انتظار و c′ ها بیانگر عملکرد واقعی دوره گذشته می باشد و نیز فرض بر این است که عملکرد واقعی و مورد انتظار برای دوره اول توسط افراد خبره بیمارستانی محاسبه گردیده و به صورت جدول شماره 1 در آمده است.


جدول شماره 1 : عملکرد واقعی و مورد انتظار
4 گام دوم: رسم شماتیک مدل 5 گام سوم: استفاده از تئوری ارجحیت در این الگو برای هر یک از فاکتورها ، ارزش نسبی ایجاد می گردد.
این ارزشها با استفاده از مقایسه زوجی و بر اساس اهمیت هر یک از فاکتورها تعیین می گردد.
اگر فاکتور اول نسبت به فاکتور دوم مهمتر(ارجح) باشد برای فاکتور اول یک و فاکتور دوم صفر در نظر گرفته می شود و اگر فاکتور اول نسبت به فاکتور دوم مهمتر(ارجح) نباشد برای فاکتور اول صفر و فاکتور دوم یک در نظر گرفته می شود و اگر ارزش دو فاکتور با یکدیگر مساوی باشد عدد یک برای هر دو فاکتور در نظر گرفته می شود.
در مدل ارائه شده برای ایجاد ارزش برای فاکتورها در سطوح دوم و سوم (برای منظرها و اهداف ) از تئوری ارجحیت استفاده شده است.
6 ادامه- استفاده از تئوری ارجحیت A1>A2>A3>A4 A2 A1 A3 A4 7 ادامه- استفاده از تئوری ارجحیت جدول شماره 2: وزندهی منظرهای بی اس سی 8 ادامه- استفاده از تئوری ارجحیت B11>B9>B10>B12>B13 جدول شماره 3:وزندهی اهداف منظر رشد و توسعه 9 گام چهارم: استفاده از مدل ریاضی این مدل ریاضی در سال 2008 توسط پانیا موراتی و مورالی در مقاله ای تحت عنوان امتیاز متوازن برای کارت امتیازی متعادل ارائه گردید.

1- عملکرد مورد انتظار:

TP=A1(B1C1+B2C2+B3C3)+A2(B4C4+B5C5+B6C6+)+A3(B7C7 +B8C8+)+A4(B9C9+B10C10+B11C11+B12C12+B13C13 )

2- عملکرد واقعی:

AP=A1(B1C′1+B2C′2+B3C′3)+A2(B4C′4+B5C′5+B6C′6)+A3(B7C′7 +B8C′8)+A4(B9C′9+B10C′10+B11C′11+B12C′12+B13C′13)
10 ادامه- استفاده از مدل ریاضی: مثال منظر مالی: 11 ادامه- استفاده از مدل ریاضی: منظر مالی مدیریت منطقی هزینه و درآمد بهبود و شفاف سازی نظام مالی گسترش مشارکتهای غیر دولتی C1 C′1 C2 C′2 C3 C′3 B1 A1 B2 B3 منظر مالی:

عملکرد مورد انتظار:

TP=A1(B1C1+B2C2+B3C3)
TP=.4((.5* .552)+(.333* .495)+(.166* .487))= .2

عملکرد واقعی :

AP=A1(B1C′1+B2C′2+B3C′3)
AP=.4((.5* .448)+(.333...مطالب دیگر:
📒تحقیق در مورد عمليات در عراق درسهايي برآينده 136 ص 📒تحقیق در مورد فرار شاه به روایت تصویر 📒تحقیق در مورد فاسد شدن مواد غذايي 10 ص 📒تحقیق در مورد عملیات استانچ 60 ص 📒تحقیق در مورد فرانک لوید رایت ( موزه گوگنهایم) 📒تحقیق در مورد فرآیند تولید سیمان 112 ص 📒تحقیق در مورد فرق كمال با تمام 54 ص 📒تحقیق در مورد تاثير فناوري نانو بر معادلات انرژي 14 ص 📒تحقیق در مورد بيوگرافي استاد شهريار 📒تحقیق در مورد تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص 📒تحقیق در مورد تأثير صورخيال ادبي برنگارگري مكتب شیراز 21 ص 📒تحقیق در مورد تاثیرات موسیقی 📒تحقیق در مورد تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهر 160 ص 📒تحقیق در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص 📒تحقیق در مورد تاريخ اسلام 26 ص 📒تحقیق در مورد تاريخ ادبيات ايران 94 ص 📒تحقیق در مورد تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 125 📒تحقیق در مورد تاريخچه انيميشن 64 ص 📒تحقیق در مورد تاريخچه ي مختصري از مفهوم و پيدايش اعداد 📒تحقیق در مورد تاريخچه پيدايش اعداد 📒تحقیق در مورد تبلور 📒تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي 88 ص 📒تحقیق در مورد تبليغات در جنگ 18 ص 📒تحقیق در مورد تحقيق دررابطه باصابون 📒تحقیق در مورد تاریخچه کشاورزی در جهان 56 ص