لینک دانلود|فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن|

راهکارهای کاهش فساد اداری,عوامل موثر بر کاهش فساد اداری,راه های کاهش فساد اداری,فساد اداری در بانکها,فساد اداری در نظام بانکی,فساد اداری سازمانهای دولتی,فساد اداری در سازمان های دولتی,آسیب شناسی فساد اداری در ایران,عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری,پایان نامه فساد اداری,دانلود پایان نامه فساد اداری,پایان نامه در خصوص فساد اداری,پایان نامه در مورد فساد اداریفساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن|42077400|orw1676101|
در حال حاظر شما فایل با عنوان فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن را دنبال می کنید .

هدف از این پژوهش طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در بانک ملی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات202حجم588/656 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه فساد اداری ، طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در بانک ملی می باشد.پس از بررسی فساد اداری در سازمان های دولتی و عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر آن به تشریح و شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری می پردازیم .

تحقق اهداف هرسازمان بستگی به عوامل متعددی دارد. از آن جمله می توان به نوع ساختار طراحی شده برای آن اشاره کرد. به عبارتی سازمان بدون داشتن ساختار را نمیتوان یک سازمان کامل به حساب آورد زیرا ساختار سازمانی تصریح می‌كند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه كسی به چه كسی گزارش بدهد و ساز و كارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی كه باید رعایت شوند كدامند.


فساد بطور كلي به حادثه‌اي اطلاق مي‌شود كه در آن دگرگوني چيزي به حدي مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان آن را بدان نام ناميد و يا شناسائي كرد. فساد قهرا در مقابل موجود شدن است. درحالي كه موجود شدن دال بر وجود بعد از عدم است، فساد دال بر عدم بعد از وجود است، يعني براي اينكه زوال و فسادي صورت گيرد حتما بايد وجود و برخورداري حاصل شده باشد.در کشورهای جهان سوم فساد به عنوان يك موضوع حاد و رايج در ميان مردم مطرح بوده و تقريبا يك مسئله فراگير، مزمن و شاخص قضاوت آن‌ها و مبنايي براي مشروع يا نامشروع دانستن قدرت‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد. مردم جهان سوم آن‌چنان با اين مسئله عجين شده‌اند كه زندگي روزمره آن‌ها گويي بدون برخورداري از نوعي فساد ادامه نمي‌يابد. در ميان دولت‌هاي اكثر كشورهاي جهان سوم فساد مالي و سياسي ديگر يك پديده بيروني تلقي نشده و به يك پديده دروني تبديل شده است. يعني اين كه پديده فساد از خود تغذيه مي‌نمايد.

چكيده:
هدف این پژوهش
شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار سازمانی در سازمان های دولتی می باشد و در ادامه سعی بر ارائه راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری در بانک ملی ایران دارد. پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می-کند که آیا رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بر میزان فساد اداری موثر است. پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه فساد و ساختار سازمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با خبرگان و مدیران بانک ملی ایران، عوامل موثر بر فساد اداري شناسایی و به هفت گروه مفهومی دسته بندی شده اند.

در مرحله بعد با تحقیقات پیمایشی عوامل ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماري در این تحقیق را كاركنان بانک ملی ایران در سطح ستاد و شعب شهر تهران تشكيل مي‌دهند. روش نمونه‌گيري تحقيق، تصادفي ساده و حجم نمونه آن 246 نفر از كاركنان مي‌باشد.به منظور تجزيه و تحليل آماري داده‌ها، از آزمون‏هاي مختلف آماري شامل: آزمون میانگین، تحلیل واریانس یکطرفه و پایایی استفاده شده است. يافته‌هاي تحقیق نشان مي‌دهد كه عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در كاهش فساد كاركنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

واژه های کلیدی :
ساختار سازماني – فساد اداري- سازمانهاي اداري - بانک ملی ایران


پروپوزال فساد اداری


پیشینه تحقیق فساد اداری
مبانی نظری فساد اداری

فهرست مطالب


فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مسأله پژوهش . 3
3-1- پیشینه پژوهش 5
5-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
6-1- اهداف پژوهش 6
8-1- روش تحقیق 7
9-1- قلمرو تحقیق . 8
10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص . 8


فصل دوم: ادبیات موضوع
1-2- مقدمه .10
بخش اول: مرور ادبیات موضوع11
2-2- مرور ادبیات ساختارسازمانی14
1-2-2- مفهوم سازمان
برخی تعاریف اساسی سازمان
طبقه بندی سازمان
هماهنگي در سازمان:
ساز و كارهاي اصلي هماهنگي:
هماهنگي از طريق استاندارد سازي نيز امكان‌پذير است. چهار نوع استانداردسازي قابل تصور است:
2-2-2-ساختار سازمانی
تعریف ساختار سازمانی:
عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز)
انواع ساختار سازماني:
ساختار مكانيكي و ساختار ارگانيك
عوامل مؤثر بر ساختار سازمان
-2-2-ساختار سازماني و رضايت شغلي:
-2-2-فرهنگ سازمانی:
-2-2- ابعادطرح سازمان

3-2- مرور ادبیات فساد.33
مفهوم فساد
تعاريف فساد:
سطوح فساد
انواع فساد
رويكردهاي طبقه‌بندي فساد:
آناتومي فساد:
-2-2- فساد اداری
تعاريف فساد اداري:
پیشینه فساد اداری
انواع فساد اداري:
شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري:
دلايل بروز فساد اداري:
اكثر منابع علل عمده شكل گيري فساد را چهار مورد مي‌دانند كه عبارتند از:
1-علل اداري و سازماني:
- عوامل محیطی و فرهنگی:
- عوامل سیاسی:
4- عوامل اقتصادی:
پیامدها و آثار فساد اداری:
آثار مثبت فساد اداری:
پیامدهای فساد اداری از دیدگاه فردی، سازمانی، اقتصادی و فرهنگی :
رویکردهای تبیین کننده فساد اداری:
راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری:

بخش دوم: پیشینه تحقیق .53
بخش سوم: معرفی بانک ملی ایران 59

فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه 66
2-3- روش تحقیق . 66
3-3- دسته بندی مفهومی . 67
4-3- طراحی پرسش-نامه69
5-3- بررسی محتوای پرسش-ها. 69
6-3- تدوین پرسش نامه . .76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه . 80
2-4- جمع بندی و توصیف داده ها . 80
3-4- بررسی سئوال های تحقیق 86
4-4- بررسی پرسش باز . 109
5-4- آزمون پایایی 113
6-4- بررسی تاثیر گروه های مختلف بر پرسش-ها.114


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5- مقدمه. . 119
2-5- محدودیت های تحقیق . 119
3-5- نتایج حاصله از یافته ها و مقایسه آنها با پیشینه تحقیق . 120
4-5- جمع بندی پیشنهادات برای بانک ملی ایران . 129
5-5- جمع بندی کلی و ارائه پیشنهاد برای سازمانهای اداری130


منابع و ماخذ .133

ضمائم و پیوست ها:
پیوست 7-1 - پرسشنامه تحقیق . 140"

مطالب دیگر:
📚ماکت 3 بعدی پلنگ📚ماکت 3 بعدی همستر📚ماکت 3 بعدی راکون📚ماکت 3 بعدی گربه📚ماکت 3 بعدی جوجه تیغی📚ماکت 3 بعدی سگ برنارد📚ماکت 3 بعدی عقاب📚آموزش رمزگذاری بر روی فلش مموری بدون نرم افزار📚آموزش مهارت اول ICDL ؛ مفاهیم عمومی📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرم بید (واقع در استان فارس)📚آموزش مهارت دوم ICDL ؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها📚آموزش مهارت سوم ICDL ؛ واژه پردازی📚جزوه آموزشی کار با نرم افزار اکسل (آموزش مهارت چهارم ICDL- صفحه گسترده)📚جزوه آموزش مهارت پنجم ICDL- پایگاه داده📚آموزش مهارت ششم ICDL ؛ عرضه مطالب📚جزوه آموزش مهارت هفتم ICDL با موضوع اینترنت📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)📚مترجم آدرسهاي شبكه ios سيسكو📚چند برنامگی، Multi programing📚ماکروسافت پروژه چيست؟ از آن در چه صورتي استفاده مي شود؟📚مقدمه ای بر امنیت شبکه📚سرقت هویت چیست؟📚ويروسها، كرمها و تروژانها چه هستند؟📚مقاله ترجمه شده با موضوع USB (یو اس بی) چیست؟